Eth omi trompat

Omis :
Oun èras dada que tant tardavas
Cor bleu, mor bleu, Maria, Maria Jo,
Oun èras dada que tant tardavas ?

Hemnes :
-Qu’èri anada cercar la salada
Elas, gran Diu, lomi amic
Qu’èri anada cercar la salada.

Qui èra aceth qui dab tu parlava
-Qu’èra ma soreta l’ainada…

M’avei semblat que n’avossa barba
-Dab moretas se’n ièra fretada.

Oun s’èran donc tan canservada,
-Laguéns ua boèta plan cachetada.

N’i ouré ta coupar tres dits de testa,
-Qu’én haris puch de l’arrèsta.

Qu’ac getari per la finèstra
-Los auserons se’n harin hèsta.

Fermer