Beùtat aymades


1-Qu’aymi la montanha
Ao pic bertiyinos
E lo ben d’Espanha
Ao bohet yeneros.

2-Los bôchs encantadors
Beròyas passèyados
Bochs de sapis umbros
Pirineas aymadas.

3-Qu’aymi l’aygua qui trébuqua
Canta contra lo calhaü
La bruma qui s’espariqua
Mordech û boè la nobiao.

4-Qu’aymi la troperada
Dab lo sué balen pastor
Quan la caye la brespada
Dab son labri è son bastor.

5-Qu’aymi la neyt clara
E quan la cadéna parech
D’û blû que s’esclayra
Quan la lua morech.

Fermer