Qu'ém de capvath, qu'ém de cap-s

d'après Lluis LLACH

Qu'em de capvath
Qu'em de capsus
De terra ença
De mar enla.

1-No creiem-pas en las frontèras
Sé per darrer i a un companh
Dé qui ségur aubreish las mans
A un doman de libertat.
Que caminam ta poder viver
E que vivem ta caminar.

2-E ne nos mia nat drapeu
Que non sia de libertat
La libertat de vita plea
Qui ei libertat deus mies companhs.
Volem estar per caminar
E caminar ta poder ésser.

3-No sabem imnes trionfans
Tampoc seguir los vence dors
Nosauts que lutam los vincuts
Contra vergonha e mespres.
Volem estar per caminar
E caminar ta poder ésser.

4-Pas mes besonn de nat cabestre
Deus qui nos von her tirar dret
Quan èi la vita si madeisha
Qui davanteça lo camin.
Que caminam ta poder viver
E que vivem ta caminar.

Fermer