A la primabèra

L'aymabe primebère
Alande sas gau-yous,
Tout plantanh es capère
De sas beroyes flous.
Qu'ey la sesou, qu'ey la sesou )
Oun tout s'enayreye d'amou ) bis

Répic :
Rose, baleù :
Sens tu languech toun pastoureu
Moun coo )
Moun coo-t sera fidèu ) bis

L'ayret mab las flourettes
Qui-s yumple dap poutous,
Segoutech sas aletes,
Embaume lous balous.
Qu'ey la sesou, qu'ey la sesou, )
Oun tout s'enayreye d'amou. ) bis

L'anhet sauteriqueye,
Es turmente au cledat,
L'arrous bit perleteye
Soü broc, au sou l'hebat.
Qu'ey la sesou, qu'ey la sesou, )
Oun tout s'enayreye d'amou. ) bis

La maytière laudete
Puye au cèu sa cansou
La tendre tourterete
Roucouleye d'amou.
Qu'ey la sesou, qu'ey la sesou, )
Oun tout s'enayreye d'amou. ) bis
Fermer