Plavenguts enta Tarba

Plavenguts enta Tarba
Arrépic :
Plavenguts enta Tarba
Fièr monde de Big{orra,
Qu’anatz tornar trobar
Carrèras en ôccitan,
Deu Borg Craber
Au Trepader.

Qu’avem dens nost’istoèra
Un sarrôt de carrèras,
Gran e petits varats
E camins mau horats,
Deu Mauborguet
Au bord naveth.

Plaça de la Portéta
Lo bèth Castet contau
Ne hé pas mei ombrèta
Aus vesins deu Borg Nau,
Que cau sus terra
Lo marcar hèra.

Carrera deu Borg vielh
Que véi pôc de sorelh,
Mès la Placa Sent Joan
Que lusech tot autau,
Qu’a totu l’atge
De l’arrelotge.

Vengut per Porterau
Lo pintre que’s merveilha,
Un dia de Nadau
Devant Carrera Lonca
Qui curauleja
Dinc a la Sèda.

Fermer