Jana a la hount


Jana s’en ba cerca ayga, (Bis)
Ayga, ayga per pasta(Bis) (Bis)
Ayga, ayga per pastar
Laïtou la la , Laïtou la la ,
Ayga, ayga per pasta.

Dét téms qué pousabo l’ayga(Bis)
U moussu bié a passa(Bis)
U moussu bié a passa
Laïtou la la , Laïtou la la ,
U moussu bié a passa.

Et cabaliè qué la guigne(Bis)
S’abança per i parla(Bis)
S’abança per i parla
Laïtou la la , Laïtou la la ,
S’abança per i parla.

Jana, douna mé drin d’ayga (Bis)
Per moun chibau abéura(Bis)
Laïtou…….

Cabaliè la bana és pléa(Bis)
Dé chibau cau débara(Bis)
Laïtou…….

Hilheta sè you débarri(Bis)
U poutou t’én coustera(Bis)
Laïtou…….

U poutou n’ey pas gran causa(Bis)
Mès toutu bous mancara(Bis)
Laïtou…….

Fermer