Eth permer cop


Répic
Qu’em touts de Capvern
E que biem ta canta
En ha Hesteyade
Cantam Bigourda
La la la la …

Maynats deth Platèou
Beths cops que y a nèou
Mes arré nou hè poou
Ats de « cò a cò »
La la la la…

Eths que soun partits
Que tournen souben
Retrouba eths amics
Ta canta toustem
La la la la…

En-à nousta régiou
Qu’ei uha tradiciou
Canta l’amistad
Eras flous en lous prats
La la la la…

Aquera cançou
Semse pretenciou
Dab lou vend ou printemps
L’an qui bié tourneram
La la la la…

Fermer