Ataù, com'raigaAtau com’r’aiga que cor’ra nosta vita
Cad’òra qui hui en acorcéch eth cors

Arrépic :
Amic, emplé ns’eths veires,
Begàm aths nostes gòis !
Arrès no nse pòt dise
Ço qui maitin sera.

Eths veires son plens de vin qui careia,
Que dura eth plaser s’eth moment parech cort.

Quan soé era òra, que t’amiaram en terra
No poderàs mes torna’nse esgaudir.

Fermer