neit

JL Lavit-JM Lacrampe

La neit complicia que ns'amanta
E que's hè mes trenda la canta.

Répic:
Tots dus hòra deu monde : b'ei doç
De saber-se sol taus amoròs !

Sola la lua que ns'espia,
Qu'esclaira deu bonur la via.

E quan la lua s'ei virada,
Que ns'èm trobats a l'escurada.

Ara, arrés mes no's va cueidar
De çò qui ns'avem a condar.

Aquesta tèrra ça'i desbrembar :
Per ua pòsa que'ns vam aimar.

Fermer