A'ra montanha

(Tradicionau)

Ara montanha, ma maire, ara montanha (bis)
Ara montanha, que'n jogan deth violon ma maire
Ara montanha, que'n jogan deth violon.

S'en jogan gaire, ma maire, s'en jogan gaire (bis)
S'en jogan gaire, i cau anar dançar ma maire
S"en jogan gaire, i cau anar dançar.

Se vas en dança,.ma hilha.........
............ ton marit te batrà .

Se'm bat que'm bate, ma maire...
.............jo be m'i tornarèi.

Se tu t'i tornas, ma hilha.............
...........l'ase que'n correrà.

Se'n cor que'n corre, ma maire....
..........per vos be n'a corrut.

Se l'ase sauta,ma hilha...............
..........totis que ne'n diràn.

Ne'n diràn totis, ma maire..........
..........vielh ase eishaurelhat.

Au lòc d'aurelhas, ma maire.......
..........que n'a còrns au cap.

Fermer