Bergèra Naineta

Ma mair que m'a logada
Tà guardar los motons (bis)
Bergèra, naineta
Tà guardar los motons
Bergèra, nainon.

Jo ne'n guardavi pas guaire
Non avÍ que trenta-dus
Bergèra, naineta....

N'eri pas tota soleta
Qu'eri dab un joen garçon

Cada còp qui's reviravan
Que se'n hasèm dus potons

Ma mair s'ei amusada
Adara qu'ei lo mié torn.

Fermer