Auseths de prima

(J.-P. Moreau , F. Aussibal)

L’irongleta devath lo teit
Repitòla son gai motet.

Ausèths de prima,
Vòstas cançons
Hèn picorar
Bonas sasons.
Mès, en Bigòrra,
Lo vòste nom
Hè verdejar
Parlar gascon.

La lauseta per lausar Diu
Devèrs lo cèu hè son piu-piu.

En volar lis coma lo liu
Tira-vira, crida l’auriu.

Per las comas, lo mèrlo shiula,
E lo gai nilha, piula e miula.

Lo charrit charrita peus prats,
La perditz codosca peus blats.

Fermer