La cançon de la hialaira

Au ton coenh qu'as un riban blanc,
Blanc com nèu au sorelh lhevant,
Bèra hialaira, bèra hialaira,
Qui hialatz deu maitin tau ser,
Ditz-me perqué.
Vira, husèth, vira, vira,
Deu maitin tau ser vira, vira,
Que cau ua pelha entà abilhar
La mainada qui vam batiar.

Au ton coenh qu'as un riban blu,
Blu com lo drollin madur,
Bèra hialaira, bèra hialaira,
Qui hialatz deu maitin tau ser,
Ditz-me perqué.
Vira, husèth, vira, vira,
Deu maitin tau ser vira, vira,
Que'u cau quan se mariderà
Ua camisa nava a's botar.

Au ton coenh qu'as un riban rotge,
Rotge com la montanha rotja,
Bèra hialaira, bèra hialaira,
Qui hialatz deu maitin tau ser,
Ditz-me perqué.
Vira, husèth, vira, vira,
Deu maitin tau ser vira, vira,
Que'u calerà quan plorerà
Un mochoèr entà s'eishugar.

Au ton coenh qu'as un riban negre,
Negre un pauc com un tròç de peira,
Bèra hialaira, bèra hialaira,
Qui hialatz deu maitin tau ser,
Ditz-me perqué.
Vira, husèth, vira, vira,
Deu maitin tau ser vira, vira,
Qu'au calerà quan morirà
Un linçòu entà l'enterrar.

Fermer