Canta e dança tostemps

(Paul Laborde)

Quan shiula ena lana
Ath mei dera brana
Eth vent esglesiat,
Quan ès tot solet
En cornèr deth huec
E desesperat.
Quan bruma, quan gèla,
Quan venta, quan neva,
Quan vlerés plorar,
Que sias dera planha
O dera montanha,
Tu qu'as a cantar.

Arrepic :
Canta, canta, cantem amassa
En aqueste moment,
Dança, dança, dança ena plaça,
Canta e dança tostemps.

Quan vien las vriuletas,
Quan las amoretas
Me hèn sonejar,
Eth parro qui piula
Eth mèrle qui shiula
Tot que vòu cantar.
Rosada d'argent
Secada peth vent
Sus eth togajar,
E l'as entenut
Cantar eth cocut
Ath som deth Bualar.

Fermer