L'encantada

Nadau


Patapim, Patapam,
Nou sèi d’oun ei sourtida
Nou m’a pas brica espiat,
E m’èi pergut suu pic,
E la hami e la set eet
Patapim, Patapam,
Nou sèi ço qui m’arriba
E shens nada pieitat
Que’n va lo sou camin,
Que camina tout dre e et
Nou sèi pas lo sou nom,
Ta you qu’èi l’Encantada
Tà la véder passar,
You que’m hiqui aci
Tout mayti a l’argueit
Nou sèi pas lo sou nom
Ta you qu’èi l’Encantada
Nou hèi pas qu’i pensar
E la nueit e lo die
E lo die e la nueit.

You toustemps qu’avi sabut
E diser non e diser adiù
You jamei n’avi voulut
Jamei pregar òmi ni Diu…….. i iu
Ara qu’ei plégat lo jolh
Degens la gleisa cap baishat
Tà mendicar ço qui voi
Aledar au sou coustat……. a at
Palalay la la lèèro………

Dela tèrra o deu cèu
Tau coum la periclada
E tot a capvirat
Arren noun serà mei,
Nou jamei coum avan aans
Ni lo hred de la nèu
Ni lo verd de la prada
Ni lou cant d’u mainat
Ni l’anar deu sorelh
Qui hè còrrer los ans .
Nou sèi pas lou sou noum
Tà you qu’ei l’Encantada
E si n’ei pas tà uei
Tà douma qu’ei segu
Que l’anerei parla
Nou sei pas lou sou noum
Tà you qu’ei l’Encantada
Douma que’u diserei
Dinca acì qu’èi viscut
Sounque tà v’encountrar.


Fermer