A l’ombreta de l’aubar

A l’ombreta de l’aubar Jana se'n ombreja
Jana se'n ombreja ençà, Jana se'n ombreja enlà
Jana se'n ombreja, Jana se'n ombreja

Un mossur vien a passar, que la regardava…

Que'm regardas tu mossur, jo sòi tròp beròja…

Per beròja que vos siatz, cau que'n siatz ma miga…

Si ta miga devi estar, cau que la tonha saute…

La piqueta a ua man l’arressega a l’auta, a arressegar la tonha…

Si la tonha dèu sauta, adiu donc beròja…

Fermer