La hialaire

Au ton cuelh qu’as un riban blanc
Blanc com nèu au sorelh lhevant.
Bèra hialaira (bis)
Que hialas deu matin au ser,
Dis-me perqué.
Vira husèth, vira, vira,
Deu matin au ser, vira, vira.
Que cau ua pelha entà abilhar
La mainada qui vam batiar.

Au ton cuelh qu’as un riban blu
Blu com la flor deu lin madur.
Bèra hialaira (bis)
Que hialas deu matin au ser,
Dis-me perqué.
Vira husèth, vira, vira,
Deu matin au ser, vira, vira.
Que’u cau quan se mariderà
Ua camisa nava a s’ botar.

Au ton cuelh qu’as un riban roi
Roi com l’auba quan i a ploja.
Bèra hialaira...
Que’u calerà quan plorerà
Un moixoèr entà s’eishugar.

Au ton cuelh qu’as un riban negre
Negre enqüèra mei qu’un tròç de pega.
Bèra hialaira...
Que’u calerà quan morirà
Un linçòu entà l’enterrar.

Fermer