Ger a ser

Ger a ser que’m deishèi ací los solièrs de mon amic
E quan los anèi cuélher, hasí tremblar la tèrra
E adiu donc gentiu galant, puish que la tèrra trembla, trembla
E adiu donc gentiu galant puish que la tèrra trembla tant.

Ger a ser…la camisa
E quan jo l’anèi cuélher…

Ger a ser…lo gelet...

Ger a ser…las caucetas…

Fermer