La hialaire

Au ton cuenh qu’as un riban blanc,
Blanc com nèu au sorelh lhevant :

Bèra hialaira, bèra hialaira,
Que hialas deu maitin au ser, ditz me perqué ?
Vira husèth, vira, vira,
Deu maitin au ser vira, vira
Que’u cau ua pelha end’ abilhar
La mainada qui van batiar
Béra hialaira...

Au ton cuenh qu’as un riban blu,
Blu com la hlor deu lin madur :
Béra hialaira...
Que’u cau quan se maridarà
Ua camisa nava a’s botar

Au ton cuenh qu’as un riban roge,
Roge com l’auba quand i a ploja:
Béra hialaira...
Que’u calerà quan plorarà
Un mochoèr ende s’eishugar

Au ton cuenh qu’as un riban negre,
Negre enqüèr mei qu’un tròç de pega:
Béra hialaira...
Que’u calerà quand morirà
Un linçòu ende l’enterrar

Fermer