La polka deu Manhoac

Adìu bèra Françoise
E quin va la santat
Que’m pòrti com un rèbe
Mès uei n’èi pas nat sòu.

Adiu bèra Françoise
E quin va la santat
Que’m hetz tostemps la mona
Ne sabi pas perqué.

N’èi pas vist mon amic aqueste maitin
Uèra la causa, uèra la causa
N’èi pas vist mon amic aqueste maitin
Uèra la causa de mon chagrin.

Fermer